Nieuw SEO traject Locaties.nl

Voor High Profile Locaties bv hebben wij afgelopen kwartaal een SEO traject gestart. Onder meer is de semantische HTML aangepakt, is diverse code verbeterd en hebben wij naast technische aanpassingen ook ‘contentwise’ goed naar de inhoud van de site en haar pagina’s gekeken. Door gebruik te maken van een rankingmonitor, kon wekelijks de positionering van de site in de gaten worden gehouden.

Google, Sitemapping, Redirecting

Door gebruik te maken van de tooling van Google (Analytics en Webmaster Tools), zijn problemen opgespoord en verbeterd. Denk hierbij aan sitemapping, redirecting van 404 pagina’s.

Na 3 maanden waren de resultaten goed zichtbaar. Enkele belangrijke pagina’s werden op pagina 1 en zelfs op positie 1 zichtbaar.

Bekijk www.locaties.nl